Aguas del Añarbe - Añarbeko Urak, S.A.

Datu orokorrak

Datu orokorrak

Zerbitzatzen diren udalerriak

Zerbitzatzen diren udalerriak
10

Zerbitzua jasotzen duten biztanleak

Zerbitzua jasotzen duten biztanleak
318.044

Urte hidrologikoko prezipitazioak
Azken urte hidrologikoko prezipitazioak

2.159 l/m2

 

 

Hornidura

Urtegiaren edukiera

Urtegiaren edukiera
37.279.625 m3

Tratamendu gaitasuna

EUTEn Tratamendu gaitasuna
1.650 l/s

EUTEn tratatutako emaria

EUTEn tratatutako emaria
800 l/s

Banaketarako goi-sarearen luzera

Banaketarako goi-sarearen luzera
54 km

Edateko uren biltegiak

Edateko uren biltegiak
24

Biltegiratze-gaitasuna

Biltegiratze-gaitasuna
200.000 m3

Udalei hornitutako ura

Udalei hornitutako ura
23.659.759 m3

 

 

Saneamendua

Saneamenduko goi-sarearen luzera

Saneamenduko goi-sarearen luzera
75 km

Ponpatze-estazioa

Ponpatze-estazioak
38

Araztegiaren tratamendu gaitasuna

Araztegiaren tratamendu gaitasuna
4.500 l/s

Araztegian tratatutako emaria

Araztegian tratatutako emaria
34.172.866 m3

Karga kutsatzailea

Karga kutsatzailea
458.759 biz.

Lohien bolumena (%95 materia lehorra)

Lohien bolumena
16.352 t

 
 
 

Energia

Energia elektrikoaren ekoizpena

Energia elektrikoaren ekoizpena
16.423 MWh

Energia elektrikoaren kontsumoa

Energia elektrikoaren kontsumoa
24.513 MWh

 

Parametro ekonomikoak

Zerbitzuengatiko diru-sarrerak

Zerbitzuengatiko diru-sarrerak
19.880.887

Ohiko gastuak

Ohiko gastuak
19.253.136

Gauzatutako inbertsioak

Gauzatutako inbertsioak
4.000.788

Zorpetzea

Zorpetzea
1.535.960

Ustiapen-gastuen estaldura

Ustiapen-gastuen estaldura
77,03 %

 
 
 
 
Top