Datu orokorrak (2018)

Zerbitzatzen diren udalerriak

Zerbitzatzen diren udalerriak
10

Zerbitzua jasotzen duten biztanleak

Zerbitzua jasotzen duten biztanleak
315.551

Urte hidrologikoko prezipitazioak

Urte hidrologikoko prezipitazioak
2.404 lm2

 

 

Hornidura (2018)

Urtegiaren edukiera

Urtegiaren edukiera
37.279.625 m3

Tratamendu gaitasuna

EUTEn Tratamendu gaitasuna
1.650 l/s

EUTEn tratatutako emaria

EUTEn tratatutako emaria
800 l/s

Banaketarako goi-sarearen luzera

Banaketarako goi-sarearen luzera
54 km

Edateko uren biltegiak

Edateko uren biltegiak
24

Biltegiratze-gaitasuna

Biltegiratze-gaitasuna
200.000 m3

Udalei hornitutako ura

Udalei hornitutako ura
24.205.339 m3

 

 

Saneamendua (2018)

Saneamenduko goi-sarearen luzera

Saneamenduko goi-sarearen luzera
75 km

Ponpatze-estazioa

Ponpatze-estazioa
38

Araztegiaren tratamendu gaitasuna

Araztegiaren tratamendu gaitasuna
4.500 l/s

Araztegian tratatutako emaria

Araztegian tratatutako emaria
41.953.966 m3

Karga kutsatzailea

Karga kutsatzailea
419.540 hab.

Lohien bolumena (%95 materia lehorra)

Lohien bolumena (%95 materia lehorra)
4.120 t

 
 
 

Energia (2017)

Energia elektrikoaren ekoizpena

Energia elektrikoaren ekoizpena
30.370 MWh

Energia elektrikoaren kontsumoa

Energia elektrikoaren kontsumoa
25.449 MWh

 

Parametro ekonomikoak (2018)

Zerbitzuengatiko diru-sarrerak

Zerbitzuengatiko diru-sarrerak
17.875.133 €

Ohiko gastuak

Ohiko gastuak
13.182.032 €

Gauzatutako inbertsioak

Gauzatutako inbertsioak
8.485.493 €

Zorpetzea

Zorpetzea
2.058.610 €

Ustiapen-gastuen estaldura

Ustiapen-gastuen estaldura
88,41 %

 
 
 
 
Top