Datu orokorrak

Zerbitzatzen diren udalerriak

Zerbitzatzen diren udalerriak
10

Zerbitzua jasotzen duten biztanleak

Zerbitzua jasotzen duten biztanleak
318.044

Urte hidrologikoko prezipitazioak
Azken urte hidrologikoko prezipitazioak

2.159 l/m2

 

 

Hornidura

Urtegiaren edukiera

Urtegiaren edukiera
37.279.625 m3

Tratamendu gaitasuna

EUTEn Tratamendu gaitasuna
1.650 l/s

EUTEn tratatutako emaria

EUTEn tratatutako emaria
800 l/s

Banaketarako goi-sarearen luzera

Banaketarako goi-sarearen luzera
54 km

Edateko uren biltegiak

Edateko uren biltegiak
24

Biltegiratze-gaitasuna

Biltegiratze-gaitasuna
200.000 m3

Udalei hornitutako ura

Udalei hornitutako ura
23.659.759 m3

 

 

Saneamendua

Saneamenduko goi-sarearen luzera

Saneamenduko goi-sarearen luzera
75 km

Ponpatze-estazioa

Ponpatze-estazioak
38

Araztegiaren tratamendu gaitasuna

Araztegiaren tratamendu gaitasuna
4.500 l/s

Araztegian tratatutako emaria

Araztegian tratatutako emaria
34.172.866 m3

Karga kutsatzailea

Karga kutsatzailea
458.759 biz.

Lohien bolumena (%95 materia lehorra)

Lohien bolumena
16.352 t

 
 
 

Energia

Energia elektrikoaren ekoizpena

Energia elektrikoaren ekoizpena
16.423 MWh

Energia elektrikoaren kontsumoa

Energia elektrikoaren kontsumoa
24.513 MWh

 

Parametro ekonomikoak

Zerbitzuengatiko diru-sarrerak

Zerbitzuengatiko diru-sarrerak
19.880.887

Ohiko gastuak

Ohiko gastuak
19.253.136

Gauzatutako inbertsioak

Gauzatutako inbertsioak
4.000.788

Zorpetzea

Zorpetzea
1.535.960

Ustiapen-gastuen estaldura

Ustiapen-gastuen estaldura
77,03 %

 
 
 
 
Top