Aguas del Añarbe - Añarbeko Urak, S.A.

Datu orokorrak

Datu orokorrak

Zerbitzatzen diren udalerriak

Zerbitzatzen diren udalerriak
10

Zerbitzua jasotzen duten biztanleak

Zerbitzua jasotzen duten biztanleak
320.041

Urte hidrologikoko prezipitazioak
Azken urte hidrologikoko prezipitazioak

2.064 l/m2

 

 

Hornidura

Urtegiaren edukiera

Urtegiaren edukiera
37.279.625 m3

Tratamendu gaitasuna

EUTEn Tratamendu gaitasuna
1.650 l/s

EUTEn tratatutako emaria

EUTEn tratatutako emaria
800 l/s

Banaketarako goi-sarearen luzera

Banaketarako goi-sarearen luzera
54 km

Edateko uren biltegiak

Edateko uren biltegiak
33

Biltegiratze-gaitasuna

Biltegiratze-gaitasuna
205.000 m3

Udalei hornitutako ura

Udalei hornitutako ura
24.373.042 m3

 

 

Saneamendua

Saneamenduko goi-sarearen luzera

Saneamenduko goi-sarearen luzera
75 km

Ponpatze-estazioa

Ponpatze-estazioak
38

Araztegiaren tratamendu gaitasuna

Araztegiaren tratamendu gaitasuna
4.500 l/s

Araztegian tratatutako emaria

Araztegian tratatutako emaria
35.800.563 m3

Karga kutsatzailea

Karga kutsatzailea
295.886 biz.

Lohien bolumena (%95 materia lehorra)

Lohien bolumena
19.079 t

 
 
 

Energia

Energia elektrikoaren ekoizpena

Energia elektrikoaren ekoizpena
19.326 MWh

Energia elektrikoaren kontsumoa

Energia elektrikoaren kontsumoa
24.195 MWh

 

Parametro ekonomikoak

Zerbitzuengatiko diru-sarrerak

Zerbitzuengatiko diru-sarrerak
22.988.561

Ohiko gastuak

Ohiko gastuak
18.217.662

Gauzatutako inbertsioak

Gauzatutako inbertsioak
4.427.686

Zorpetzea

Zorpetzea
1.222.353

Ustiapen-gastuen estaldura

Ustiapen-gastuen estaldura
88,31 %

 
 
 
 
Top