Aguas del Añarbe - Añarbeko Urak, S.A.

Itsasora itzultzera

Emaitza: itsasertz garbia

Ur araztua itsasora isurtzen da, lurreko isurbidearen eta Monpaseko urpeko isurbidearen bidez, itsasertzetik 1.200 metrora eta 50 metroko sakoneran.

Saneamendu eta arazketak eragina dute Monpaseko itsas-gunearen errekuperazioan. 2001. urteaz geroztik Gipuzkoako Foru Aldundiak azterlan bat egiten du Kantauri itsasoko puntu horretan.

Uraren Esparru-Direktibak bost egoera ekologiko finkatzen ditu, erreferentziazko baldintzei dagokienez ur-masak duen alterazio-graduaren arabera: oso ona, ona, neurrizkoa, eskasa eta txarra. Urtero egiten diren grafikoen bilakaerak egiaztatzen du itsasoaren hobekuntza, gaur egun egoera ekologiko onean dagoena.

 • Mompaseko itsas-labarrak

  Mompaseko itsas-labarrak

 • Monpaseko itsas-labarrak

  Monpaseko itsas-labarrak

 • Isurbidearen kontrol-estazioa

  Isurbidearen kontrol-estazioa

 • Isurbidearen kontrol-estazioa

  Isurbidearen kontrol-estazioa

Mompas-eko irudiak 2001-2021

Monpas inguruko itsasoaren azterlana sintetizatu daiteke indize biotiko batean (itsasoaren alterazio-gradua adierazten duena), balio txikiena zero da (alteraziorik gabeko itsasoa) eta altuena zazpi (oso kaltetua dagoen itsasoa).

02 gif animado v2 transiciones
02 leyenda
2001a

2001 a

2001b

2001 b

2002

2002

2003

2003

2004

2004

2005

2005

2006

2006

2007

2007

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

2013

2013

2014

2014

2015

2015

2016

2016

2017

2017

2018

2018

 

URAREN ZIKLO OSOA

Urak egiten duen ibilbidea, Añarbeko urtegian jasotzen denetik, eta behar den bezala araztu ondoren, itsasora isurtzen den arte, Monpas inguruan urpeko isurbide baten bidez eta 50 metroko sakoneran.

Gehiago jakiteko

 
Top