Aguas del Añarbe - Añarbeko Urak, S.A.

Helburuak

Helburuak: galerak murriztea eta ingurumen-helburuak betetzen aurrera egitea

DIGURBE-Donostialdeko Uraren Zikloaren digitalizazioa proiektuak informazioaren teknologia berrien erabilera bultzatzen du uraren ziklo integralean, eta, horri esker, uraren kudeaketa hobetuko da, eraginkortasuna handituko da, hornidura-sareetako galerak murriztuko dira eta plangintza hidrologikoak eta nazioarteko araudiek ezarritako ingurumen-helburuak betetzen aurrera egingo da.

Teknologiarik onena eduki behar da informazioa denbora errealean hartzeko, gero tratatu, prozesatu eta aztertu ahal izateko, uraren zikloaren etapa guztietan edozein anomalia detektatu ahal izateko (edateko uraren bilketa, tratamendua, biltegiratzea eta banaketa; hondakin-uren saneamendua eta arazketa, eta, azkenik, ingurune naturalera itzultzea), bai egoera meteorologiko egonkorretan, bai kontrako egoeretan.

Azken batean, proiektuari esker, edateko uraren eta hondakin-uren hornidura-sareen kudeaketa eta kontrola hobetu ahal izango dira, baita horien instalazio nagusiena ere.

 

     

Top