Aguas del Añarbe - Añarbeko Urak, S.A.

Eginkizuna, ikuspegia eta balioak

Eginkizuna

Bere lurralde esparruan ur-hornidura, saneamendu eta arazketa zerbitzu publikoak gardentasunez, partaidetza bultzatuz eta gertutasunez ematea, beti ere kalitate eta berme handienarekin. Hori lortzeko, profesional, teknologia eta baliabide hoberenak eskuratuko ditu sozietateak, gehiengo efizientzia energetikoarekin eta ingurumenaren zaintza handienarekin.

Ikuspegia

Ur zerbitzuak eta horiekin zerikusia duten zerbitzuen kudeaketa osoa egiten duen Gipuzkoako erreferentziazko entitate publikoa izatera iritsi, ingurumenari dagokionez jasangarria eta ekonomikoki efizientea izango den baliabideen kudeaketa baten bidez lurraldearen beharrei erantzunez.

Baloreak

Vocación de servicio público

Zerbitzu publikoaren zaletasuna

Gure zerbitzuak jasotzen dituen biztanleriaren zerbitzari publikoak sentitzen gara.

Mejora continua y flexibilidad

Hobetze etengabea eta malgutasun

Gure antolakuntzan eta gure inguruan gertatzen diren aldaketetara egokitzen gara, beti ere gure eginkizuna hobetzeko asmoarekin.

Transparencia y participación

Gardentasuna eta partaidetza

Gure lana betetzeaz gain, interesa duen guztiari gure jarduera, ekimen eta emaitzei buruzko informazio zehatza eta ulergarria ematen diogu.

Cooperación y coordinación

Lankidetza eta koordinazioa

Beste batzuekin eta taldean egiten dugu lan helburu komunak lortzeko, bai gure artean nola beste erakundeekin eta kanpoko profesionalekin elkar lanean.

Amabilidad, cortesía y educación

Adeitasuna, kortesia eta heziketa

Gurekin harremana dutenei arreta eta adeitasuna adieraziz egiten dugu lan, eta konponbide egokienak eskaintzen saiatzen gara, gureganako sentimendua baikorra izan dadin.

Profesionalidad y responsabilidad

Profesionaltasuna eta erantzukizuna

Gure jardueraren ezaugarriak behar dute izan: erantzukizuna, dedikazioa, disziplinarteko ezagutza, puntualtasuna, efikazia eta ausardia.

Plan estrategikoa

2016-2019 Plan Estrategikoak finkatzen ditu Aguas del Añarbe-Añarbeko Urak, SAren etorkizuna eta zuzenbidea eta 6 helburu nagusi ditu:

Jasangarritasuna

Sozietatearen jasangarritasun finantzarioa bermatzea, bere iraupena eta etorkizuneko egonkortasuna bermatzeko.

Zerbitzu-bermea

Ematen dituen zerbitzuen kalitatea, segurtasuna eta fidagarritasuna bermatzea, azpiegitura garrantzitsuak bermatuz eta sozietateak dituen lege-obligazioak zorrozki beteaz.

Zerbitzuak zabaltzea

Mankomunitatearen eta bere sozietate kudeatzaile den AUSAren estatutuen arabera, haren kide diren udalei ematen zaizkien zerbitzuak zabaltzeko aukera aztertu.

Gardentasuna

Gardentasuna, partaidetza eta gizarte-komunikazioa bermatu, baita ere inguruko erakundeekiko harremanak hobetzea.

Kudeaketaren hobetzea

Enpresaren kudeaketa, jarduerak eta barne-harremanak optimizatzea.

Azpiegitura ezin hobeak

Añarberen sistema eta azpiegitura hidraulikoen ustiapena eta mantentzea optimizatzea.

 

50 URTEKO HISTORIA

Añarbe ibaiaren urtegiko uren udal mankomunitatea” 1968. urtean sortu zen, edateko uraren hornidura sistema orokor bat osatzeko xedearekin; ondoren hondakin-uren saneamendura eta arazketara zabaldu zena…

Irakurtzen jarraitu

 
Top