Aguas del Añarbe - Añarbeko Urak, S.A.

ACUAES eta Añarbe Donostian bildu dira, Beheko Kanaleko hodi alternatiboa eraikitzea ahalbidetuko duen hitzarmenaren baldintzetan aurrera egiteko

ACUAES eta Añarbe Donostian bildu dira, Beheko Kanaleko hodi alternatiboa eraikitzea ahalbidetuko duen hitzarmenaren baldintzetan aurrera egiteko

ACUAESeko zuzendari nagusia, Mª Rosa Cobo, eta Añarbeko Uren zuzendari gerentea, José Ángel Ercilla, erakundeak Donostian duen egoitzan bildu dira, obrak egin ahal izateko hitzarmenaren baldintzetan aurrera egiteko.

- Jardueraren kostua 36 milioi eurokoa da (BEZa barne), eta helburua da Donostialdeko ura hornitzeko sistema hobetzea. Horretarako, Añarbeko Behe Kanalaren ordez beste hodi bat eraikiko da, 318.000 biztanleri ur-hornidura bermatzeko.

- Lanak %80an Next Generation EB funtsekin finantzatzea aurreikusten da.

Mª Rosa Cobo, Aguas de las Cuenca de España (ACUAES) estatuko merkataritza-sozietateko zuzendari nagusia, eta Añarbeko Uren Mankomunitateko kudeaketa-sozietate publikoko zuzendari gerentea, José Ángel Ercilla, entitateak Donostian duen egoitzan bildu dira, Añarbeko Behe Kanalaren eroanbide alternatiboa egin eta ustiatzeko hitzarmenaren baldintzetan aurrera egiteko.

Beren taldeetako teknikariekin batera, Cobo eta Ercilla bi sozietateek jarduketa aurrera eramateko sinatu beharreko hitzarmeneko puntuak jorratu dituzte. Ondoren, ponpaketa-estazioa ezarriko den eremua bisitatu dute, Lastaolako presa txikiaren ondoan, baita hodiaren trazadura ere, Petritegiko edateko uren araztegiraino.

Estatuaren 2022. urterako Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 28ko 22/2021 Legearen Xedapen Gehigarria betez, ACUAES obrak lizitatzeko eta burutzeko beharrezko urratsak ematen ari da. Obra horren inbertsioa 36,3 milioi eurokoa izango da (BEZ barne), Galindoko araztegiaren lehen mailako tratamendua hobetzeko jarduketaren antzera. Horretarako, Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoarekin hitzarmena sinatu zen joan den ekainaren 1ean, eta 34,6 milioi euroko (BEZa barne) obra egiteko kontratua lizitatu zen.

Gaur landu den hitzarmenaren zirriborroa ACUAESek bidali zuen Aguas del Añarbe enpresara joan den ekainaren 8an, bi aldeek interesa baitute akordioa ahalik eta lasterren sinatzeko eta obrak aurten lizitatzeko.

Jarduketaren xedea da Donostialdeko eremuko ur-hornidura bermatzea, Añarbeko Beheko Kanalaren ordez beste hodi bat jarriz. Horretarako, hornidura-emariak Añarbeko presatik askatuko dira, eta hauek beherago jasoko dira, presatik 17,1 km-ra, Lastaolako zentral hidroelektriko zaharraren inguruan. Hartunea eta bulkada Petritegiko EUTEraino egingo da.

Gaur egungo kanal osoan, bai barruan bai kanpoan, egindako kanpo ikuskaritzak eta ikuskapen geoteknikoak ezegonkortasun-arazoak eta emari-galerak hauteman dituzte, bai eta tunelak konpondu eta mantendu beharra ere. Eragiketa horiek ezin dira egin alternatiba bat eraiki gabe, hornidura erabat etengo litzatekeelako.

Jarduera horren % 80 Next Generation EB funtsen bidez finantzatzea aurreikusten da.

Top